Mistrzostwa AGH w Narciarstwie Alpejskim

Termin

06.03.2021 r.

Miejsce:

Stacja narciarska Grapa Ski – Litwinka w Czarnej Górze

planowane kategorie

 • studenci/studentki
 • pracownicy/pracowniczki
 • klasyfikacja wydziałów

opłata startowa

90 zł + 50 zł kaucji

zapisy

 • Biuro KU AZS AGH Kraków – Budynek SWFiS AGH, ul. Piastowska 26A, pokój 109
 • Drogą elektroniczną na adres: azs@agh.edu.pl
 • Zapisy rozpoczynają się dnia 15.02.2021 r. (po tym terminie udostępniona zostanie Karta Zgłoszeniowa)

dodatkowe informacje

 • Uczestnicy zobowiązani są startować w zawodach w kaskach.
 • Regulamin techniczny dotyczący zasad rywalizacji na zawodach zostanie podany dnia 3.03.2021 r. Formuła rywalizacji będzie zależna od ilości zgłoszonych zawodników.
 • W związku z niepewną sytuacją epidemiczną w kraju, zawody mogą zostać odwołane, jeżeli na ich przeprowadzenie nie będą zezwalały aktualne przepisy państwowe.
 • Opłata startowa pokrywa: uczestnictwo w zawodach oraz 6-cio godzinny karnet narciarski, z którego będzie można korzystać także po zakończaniu zawodów. Dodatkowo dla każdego uczestnika przewidziany jest także drobny pamiątkowy gadżet.
 • Zwrot kaucji następuje w biurze zawodów po zdaniu przez uczestnika numeru startowego oraz karnetu.
 • Zapisów dokonuje się poprzez przekazanie do biura AZS AGH poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej oraz dowodu dokonania opłaty startowej. Istnieje możliwość zapisów droga elektroniczną. W tym celu należy przesłać zeskanowane dokumenty na adres e-mailowy: azs@agh.edu.pl
 • Opłaty startowej można dokonywać gotówką w biurze AZS AGH lub przelewem bankowym na nr konta: 24 1240 4533 1111 0010 9385 0864 . W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko osoby startującej oraz dopisek „Opłata startowa – Mistrzostwa AGH w narciarstwie i snowboardzie”
 • Przy zapisach drogą e-mailową konieczne jest otrzymanie informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zapisu. W razie jego braku prosimy o kontakt z biurem AZS AGH.